Gott að lesa - merki verkefnis

Þjóðarsáttmáli um læsi

Þjóðarsátt um læsi - bæklingurHaustið 2015 gerðu mennta- og menningarmálaráðuneyti og sveitarfélög með sér Þjóðarsáttmála um læsi um það markmið að öll börn geti við lok grunnskóla lesið sér til gagns. Verkefnið er hluti af aðgerðaáætlun í kjölfar Hvítbókar um umbætur í menntun. Framlag ráðuneytisins verður í formi ráðgjafar, stuðnings, lesskimunar og aukins samstarfs við foreldra.

Mikilvægt að snúa vörn í sókn

Lestrarfærni er forsenda virkrar þátttöku í lýðræðis- samfélagi en bágur lesskilningur getur haft neikvæð áhrif á námsframvindu og þar með atvinnutækifæri síðar meir. Margt er vel gert í skólastarfi hér á landi og sýna alþjóðlegar kannanir að Íslendingar búa við gott menntakerfi, þar sem helstu styrkleikar eru jafn námsárangur milli skóla, vellíðan nemenda og sveigjanlegt skólakerfi með lítilli miðstýringu. Það veldur þó miklum áhyggjum að lesskilningur hefur versnað og að við lok grunnskóla getur of stór hluti barna ekki lesið sér til gagns. Ástæðan er ekki augljós en vafalaust er um að ræða flókið samspil margra þátta og því mikilvægt að snúa vörn í sókn. Á næstu fimm árum verður gert margþætt átak sem mun skila okkur enn betra menntakerfi til framtíðar.

Ákvörðun um árangur í læsi

Ákvörðun um árangur í læsiGott læsi er nauðsynlegt til að hver og einn geti nýtt hæfileika sína til fulls samfélaginu öllu til góða. Til að ná markmiði Þjóðarsáttmála um læsi þarf að grípa til margvíslegra aðgerða sem ráðuneytið mun styðja við á ýmsan hátt. Mikilvægur þáttur í því er að ríki og sveitarfélög ákveði sameiginlega að bæta læsi barna á Íslandi til framtíðar. Þar skiptir sköpum skýr markmiðssetning um árangur í læsi, ákvörðun um eftirfylgni og framlag skólastjórnenda, kennara, foreldra og annarra aðstandenda.

Ráðgjöf, stuðningur og starfsþróun

Menntamálastofnun hefur umsjón með verkefninu Þjóðarsáttmáli um læsi. Ráðnir verða ráðgjafar um læsi sem munu styðja við lærdómssamfélag skóla og sveitarfélaga, halda námskeið og leiðbeina skóla- stjórnendum, kennurum og öðru skólafólki um læsi og lestrarnám. Markmiðið er að Þjóðarsáttmáli um læsi festist í sessi og verði hluti af almennu skólastarfi til framtíðar.

Skimun og mat á læsi í grunnskólum

Menntamálastofnun hefur verið falið að gera tillögu um útfærslu og framkvæmd skimunarprófa fyrir læsi í grunnskóla og breytingar á inntaki samræmdra prófa í samræmi við markmið aðalnámskrár grunnskóla. Jafnframt mun 

Ráðgjöf, stuðningur og starfsþróun

Menntamálastofnun skoða forsendur þess að leggja mat á hæfni sem liggur til grundvallar lestrarnámi 5 ára barna.

Læsi barna er samvinnuverkefni

Mikilvægt er að öll börn fái tækifæri til að eiga daglega lestrarstund til loka grunnskóla. Foreldrar og aðstandendur þurfa að vera virkir þátttakendur í námi barna sinna og fylgjast með framvindu og árangri. Mikilvægt er að foreldrar fái stuðning og fræðslu frá skólum og sérfræðiþjónustu sveitarfélaga til þess að hlúa að lestrarnámi barna sinna, ekki síst þeirra barna sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda. Ráðuneytið mun semja sérstaklega við Heimili og skóla - landssamtök foreldra um aðkomu þeirra að því að virkja foreldra í stuðningi við læsi barna sinna.

Þjóðarsáttmáli um læsi á Facebook Þjóðarsáttmáli um læsi á Twitter Þjóðarsáttmáli um læsi á Instagram


Myndbönd


Sjá nánar:

Undirritun sáttmálans

Dagsetning Staður Undirritaðir samningar  
24. ágúst Reykjavík Reykjavík  
  Mosfellsbær Mosfellsbær  
    Kjósarhreppur  
  Seltjarnarnes Seltjarnarnes  
25. ágúst Fljótsdalshérað Fljótsdalshérað  
    Vopnafjarðarhreppur  
    Seyðisfjarðarkaupstaður  
    Fljótsdalshreppur  
    Fjarðarbyggð  
26. ágúst Borgarnes Borgarbyggð  
    Dalabyggð  
28. ágúst Hafnarfjörður Hafnarfjörður  
  Garðabær Garðabær  
  Kópavogur Kópavogur  
31. ágúst Húsavík Norðurþing  
    Langanesbyggð  
    Skútustaðahreppur  
    Tjörneshreppur  
    Svalbarðshreppur  
    Þingeyjasveit  
  Akureyri Akureyrarkaupstaður  
    Svalbarðsstrandarhreppur  
    Grýtubakkahreppur  
    Eyjafjarðarhreppur  
    Hörgársveit  
 
 

 
  Fjallabyggð Fjallabyggð  
    Dalvíkurbyggð  
1. sept. Sauðárkrókur Sveitarfélagið Skagafjörður  
    Akrahreppur  
  Blönduós Blönduósbær  
    Húnavatnshreppur  
    Strandabyggð  
    Skagaströnd  
    Skagabyggð  
    Húnaþing vestra  
       
14. sept. Hella Rangárþing Ytra  
    Rangárþing eystra  
    Ásahreppur  
    Mýrdalshreppur  
    Hrunamannahreppur  
    Skeiða- og Gnúpverjahreppur  
    Skaftárhreppur  
  Höfn Sveitarfélagið Hornafjörður  
       
15. sept. Selfoss Sveitarfélagið Árborg  
    Sveitarfélagið Ölfus  
    Hveragerðisbær  
    Grímsnes- og Grafningshreppur  
    Bláskógabyggð  
    Flóahreppur  
       
  Grindavík Grindavíkurbær  
    Sveitarfélagið Vogar  
  Reykjanesbær Reykjanesbær  
    Sandgerðisbær  
    Sveitarfélagið Vogar  
16. sept. Ísafjörður Ísafjarðabær  
    Súðavíkurhreppur  
    Strandabyggð  
    Árneshreppur  
    Kaldrananeshreppur  
  Bolungarvík Sveitarfélagið Bolungarvík
 
21. sept. Vestmannaeyjar   Vestmannaeyjabær  
       
22. sept. Stykkishólmur Stykkishólmsbær  
    Grundarfjarðarbær  
    Helgafellssveit  
    Eykja- og Miklaholtshreppur  
    Reykhólahreppur  
    Vesturbyggð  
    Tálknafjarðarhreppur  
    Snæfellsbær  
  Akranes Akraneskaupstaður  
    Hvalfjarðarsveit  
    Skorradalshreppur  

 
Til baka Senda grein