Vísinda- og háskólamál

Starfslaunasjóður sjálfstætt starfandi fræðimanna

Starfslaunasjóður sjálfstætt starfandi fræðimanna var stofnaður árið 2013 og tók við hlutverki  Launasjóðs fræðiritahöfunda sem var lagður niður.  Framlög í nýja Starfslaunasjóðinn verða talsvert hærri en áður voru veitt Launasjóðinn og starfssvið hans víkkað. 

Í reglum um Starfslaunasjóðinn segir að meginhlutverk hans sé að launa starfsemi þeirra fræðimanna sem starfa sjálfstætt í sinni fræðigrein og rétt til að sækja um starfslaun hafa höfundar fræðirita, handbóka, orðabóka og viðamikils upplýsingaefnis á íslensku í ýmsu formi.


Starfslaunin verða í samræmi við starfslaun listamanna. Þeir sem taka starfslaun skulu vera á skrá hjá stjórn sjóðsins og fá greidd starfslaun mánaðarlega og þeir skulu ekki gegna föstu starfi meðan á starfslaunatímanum stendur.

Starfslaun verða veitt til 3, 6, 9 eða 12 mánaða en heimilt er að veita sama einstaklingi starfslaun vegna afmarkaðs verkefnis til lengri tíma en 12 mánaða en þó aldrei lengur en til 36 mánaða og er þá miðað við að viðkomandi endurnýi umsókn sína árlega.

Rannsóknamiðstöð Íslands RANNÍS sér um umsýslu sjóðsins.